Korzystając z naszego sklepu akceptujesz politykę cookies (Więcej informacji TUTAJ) X

Obchodní podmínky

1. ÚVOD

 

Platné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.selskesestavy.cz

 

Provozovatel obchodu:

 

Joanna Dziadek

Nádražní 48/2, 737 01 Český Těšín

IČ: 04896971
tel.: 737 865 353

 

NEJSME PLATCÍ DPH

 

Smluvní podmínky se řídí:

 • Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Veškeré objednávky podané internetovém obchodě jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami i s reklamačním řádem.
 • Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo uvedením dodací adresy.
 • Vyplněním formuláře nebo závazné objednávky kupující dává souhlas ke zpracování osobních údajů pouze pro potřeby prodávajícího.

 

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednávky zboží. 

 

Způsoby platby:

 • V hotovosti – k rukám dopravce
 • V hotovosti při osobním odběru zboží – po předchozí dohodě o termínu a místě převzetí zboží
 • Bankovním převodem - pouze po předchozí vzájemné dohodě s prodávajícím.
 • Bankovním převodem při objednávce nad 50.000 Kč – ve výši 20% celkové ceny objednaného zboží nejpozději do 7 dnů (na základě vystavené zálohové faktury)
 • Při odstoupení od objednávky je zaplacena záloha N E V R A T N Á !

 

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

 

 • "ZBOŽÍ IHNED K ODBĚRU" – odeslání zboží nejpozději do 7-14 dnů ode dne přijetí objednávky.
  Při osobním odběru odběr zboží je možný ihned po předchozí vzájemné dohodě
 • "ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU" – odeslání zboží do 21 dnů ode dne přijetí objednávky.
  Výjimkou nesplnění této podmínky jsou překážky na straně přepravce, např. dopravní nehoda, nepříznivé počasí nebo přetížení apod.
 • V případě, že nebude možné zboží doručit v dohodnutém termínu, bude zákazník předem informován o termínu odeslání zboží.

 

 

5. PŘEPRAVA A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 

Při převzetí zboží je nutné důkladně vše zkontrolovat. V případě zjištění vady je třeba okamžitě vadu nahlásit přepravci (u podpisu převzetí zboží) a také písemně e-mailem na selskesestavy@gmail.com 

 

Reklamační list: PDF 

 

Zboží je přepravováno našim smluvním dopravcem.

 

 

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

 • Záruční doba je podle zákona stanovena v délce 24 měsíců
 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží spolu s převzetím faktury (datum a podpis kupujícího na faktuře)
 • Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, neodborným zacházením nebo špatným uskladněním (v zimním období).

 

Návod k použití zahradního dřevěného nábytku: PDF

 

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Odstoupení od smlouvy (objednávky) se posuzuje individuálně.

 

 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že byly neúplně či chybně vyplněny iniciály kupujícího a také i v případě, že zálohová faktura nebude zaplacena nejpozději do 7 pracovních dnů od odeslání zálohové faktury kupujícímu
 • V souladu Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v zákonné lhůtě je povinen:

 • v zákonné lhůtě dodat vrácené zboží prodávajícímu na vlastní náklady
 • neprodleně kontaktovat prodávajícího telefonicky
 • neprodleně kontaktovat prodávajícího e-mailem - selskesestavy@gmail.com
 • zaslat foto vráceného zboží e-mailem – selskesestavy@gmail.com
 • zaslat kopii faktury s uvedeným termínem o dodání zboží s podpisem přepravce
 • zaslat číslo běžného účtu pro vrácení částky vráceného zboží. Zaplacena částka kupujícím bude prodávajícímu vrácena v termínu nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí nepoškozeného zboží prodávajícím.
 • V případě, že zákazník dodá nekompletní vracené zboží prodávajícímu, nebude vrácena kupujícímu zaplacená částka zpět.

 

 

8. REKLAMACE

 

Reklamace budou vyřizovány v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Zpravidla je možné reklamaci vyřídit i v kratší i době (pokud je to technicky možné).

 

U reklamace zboží je nutno dodržet níže uvedené podmínky:

 

 • kontaktovat předem prodávajícího e-mailem selskesestavy@gmail.com,
 • uvést číslo objednávky 
 • uvést datum nákupu (převzetí zboží)
 • uvést telefonní kontakt
 • zaslat kopii faktury
 • zaslat vyplněný reklamační list, popsat konkrétní závadu: Reklamační list v PDF
 • zaslat foto vadného zboží
 • zaslat číslo účtu pro vrácení peněz za reklamované zboží

 

 • Náklady spojené s doručením reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující.
 • V případě uznané reklamace následně cenu přepravy uhradí zákazníkovi prodávající na základě zaslaného dokladu o přepravě na zaslané číslo účtu prodávajícímu
 • Zpětnou přepravu zboží k zákazníkovi z uznané reklamace hradí prodávající. 
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro uznanou reklamaci zboží budou peníze zákazníkovi zaslány složenkou nebo převodem na číslo učtu uvedeného v reklamaci a to nejpozději do 14 pracovních dnů po 30-denní reklamační lhůtě.
 • V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání kompletního zboží.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět kupujícímu.